Farní rada

    Scházíme se každý 3. čtvrtek v měsíci. A to v takovém složení, aby byli zastoupeni všichni ti, jež se nějak podílejí na chodu farnosti. Svého zástupce tu mají senioři, schola, varhaníci i kostelníci a ministranti. Stejně tak i skauti, maminky a další.
    Společně se pak domlouváme rozhodujeme o běžných záležitostech, ale též o těch větších a organizačně náročnějších. Mezi takové určitě patřila oprava střechy a výměna oken na faře, instalace ústředního topení, atd. Stejně důležitá je pro nás i výzdoba kostela, jeho úklid nebo příprava nejrůznějších akcí pro děti.


Členové farní rady:

     Mgr. Jiří Dostál, Šárka Dostálová, Mudr. Marie Dušková, Mgr. Filip Dvořák, František Fojtách, Mgr. Marek Hankus, Lucie Hesová, Petr Molokáč, Antonín Moravec, Ing. Blanka Nováková, Lucie Pracná, Ing. Zbyněk Pracný, Ing. Renáta Skřivánková, Hana Skřivánková, Bc. Kateřina Slaná, Mgr. Jiří Slepička, Matouš Šafrán, Helena Štivarová,

Zápisy ze setkání farní rady:

Starší zápisy: