Aktivity v naší farnosti

 • Chrámový sbor - středa 18:00
 • Schola - po domluvě
 • Scholička - po domluvě
 • Biblický kroužek - 1. úterý v měsíci po mši sv.
 • Setkání Dominikánských terciářů - 3. sobota v měsíci 8:00 - 13:00
 • Vlčata a světlušky - středa 16:30
 • Skautky a skauti - pondělí 16:00
 • Senioři - 3. pondělí v měsíci, po ranní mši sv.
 • Ministranti - 2. a 4. pátek v 15:30
 • Společenství živého růžence
 • Modlitby matek - čtvrtek 15:45 - 16:45 na faře
 • Farní rada - 3. čtvrtek v měsíci
 • Adorace - každý čtvrtek přede mší svatou, 1. pátek v měsíci před ranní a večerní mší svatou
 • Úklid kostela - každou středu po ranní mši sv.
 • Zkrášlování okolí kostela - po domluvě