Náboženství

Vyučování náboženství na faře v Ostravě Hrabůvce ve školním roce 2023/2024:

začátek vyučování: 18.9.2023

PONDĚLÍ:

  • 14:30    3. třída - JEŽÍŠ JE S NÁMI - (příprava na první svaté přijímání)
  • 15:30    Starší žáci I. (4.- 5. třída) NA CESTĚ S BOŽÍM LIDEM
  • (16:30    ----------)
  • 18:15    Starší žáci II. + III. (7.-8.-9.třída) PO CESTÁCH VÍRY + KDO JE JEŽÍŠ ?
ÚTERÝ:
  • (14:00    ----------)
  • 15:00    2. třída - "JDEME ZA JEŽÍŠEM"
  • 16:00    Starší žáci I. (4.- 5. třída) NA CESTĚ S BOŽÍM LIDEM
ČTVRTEK:
  • (14:00    ----------)
  • (15:00    ----------)
  • 18:15    Starší žáci II. + III. (7.-8.-9.třída) PO CESTÁCH VÍRY + KDO JE JEŽÍŠ ?
Od 12.10.2023 probíhá každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci v 18:30 hod na faře příprava na biřmování (které se bude konat 19.5.2024).

V kostele jsou vystaveny učebnice do náboženství a materiály pro biřmování - prosím neodnášejte.