Scholička

Scholička se schází každou neděli po mši svaté v 11 hodin. Všechny děti z farnosti jsou srdečně zvány aby se zapojily a zpívaly ve společenství scholičky ke cti a chvále Pána Boha a učinily tak mešní liturgii ještě krásnější.