Sbor

    Smíšený pěvecký sbor při kostele Panny Marie, Královny posvátného růžence v Ostravě-Hrabůvce má letos 6 let trvání. Během roku zpíváme po dohodě s duchovním správcem o velikonocích, v květnu na májových, v říjnu o naší pouti, kdy se již po několikáté spojíme se sborem z Paskova a společně provedeme drobné skladby.

    Na vánoce s námi hrají děti na housličky pastýřské mše. Jsme sborem malým, složeným z farníků a zkoušíme každou středu v 18,30 hod na faře.
Přijďte si s námi zazpívat.