MODLITBY MATEK

Setkáváme se každý týden ve čtvrtek na faře (případně v kostele). Při naších modlitbách sedíme nebo klečíme. Na stolečku máme kříž, písmo svaté, svíčku a košík, do kterého na závěr setkání vkládáme papírová kolečka se jmény našich dětí a těch, které chceme odevzdat do Ježíšových rukou. Když jedna maminka předává své děti Ježíši, ostatní ji v tichu podporují modlitbou. Na MM se ani jedna maminka nemodlí sama.

Na začátku prosíme ducha svatého, aby vedl naše setkání, prosíme za ochranu, odprošujeme a odpouštíme, modlíme se za jednotu srdce a mysli všech maminek ve skupince, chválíme pána, čteme písmo svaté.

Modlíme se z brožurky, ke kterým můžeme přidat i spontánní modlitby.

Modlitby v brožurce mají jednoduchá slova, kterými mateřské srdce promlouvá k Otci.

Termíny setkání v roce 2022: každý čtvrtek 15:45 - 16:45, na faře (příp. v kostele)

SJEDNOCENY V MODLITBĚ OCHRÁNÍME NAŠE DĚTI