AKCE
Farní putování na Velehrad

V sobotu 21. září 2013 naše farnost poutí na Velehrad dovršila čtyřletou přípravu na výročí příchodu svatého Cyrila a Metoděje na naše území. První pouť v roce 2010 byla pro naši farnost duchovní přípravou na 100. výročí posvěcení našeho kostela.

Pouť začala Cestou růžence, do které jsme vkládali své prosby, díky a chvály. Vyvrcholením byla mše svatá v Bazilice Nanebevstoupení Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje.

Poté jsme vyslechli přednášku o sarkofágu otce Tomáše Špidlíka. Shlédli jsme také velkoplošnou mozaikou vstupní prostory lapidária pod bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, kterou v průběhu jediného dne osadili výtvarní umělci z Ateliéru duchovního umění v Římě. Mnozí z nás navštívili také výstavu Diktatura versus naděje v Cyrilce nebo Jan Pavel II. v Poutní prodejně karmelitánského nakladatelství.

Tečkou za naší poutí byla návštěva Stojanovského vinného sklepu s ochutnávkou, při které panovala přátelská atmosféra.


> fotogalerie <
Farní knihovna v provozu
    Po velké inventuře, která proběhla v létě byla opět otevřena naše farní knihovna. Můžete ji navštívít každou neděli půl hodiny po každé mši svaté a vybrat si z pestré nabídky knih.
Velkopáteční Křížová cesta
    Již popáté se konala procesní Křížová cesta mezi dvěma farnostmi, ke které se každým rokem připojuje stále více věřících naší farnosti. Tento rok jsme se vydali s otcem Slávkem a otcem Dárkem z kostela Panny Marie, Královny posvátného růžence v Hrabůvce do dřevěného kostela Svaté Kateřiny v Hrabové.
    Mezi jednotlivými zastaveními nesli kříž představitelé všech věkových skupin a farních společenství farnosti. Věřící na kříž vkládali své úmysly, se kterými se na tuto cestu vydali.

> fotogalerie <

Květná neděle
    Svatý týden jsme začali mšemi svatými na Květnou neděli, kdy jsme si připomněli slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Při mších svatých byly posvěceny ratolesti, se kterými jsme šli průvodem kolem kostela. Při mši svaté v 10 hodin šli v průvodu také oslíci.

> fotogalerie <

Farní pouť 2011
     Pršelo. A tak mnohé farníky asi déšť odradil. Naše nebeská maminka nás ani v dešti neopouští a tak jsme přišli v Její den úctu vzdáti a poděkovati, své radosti a bolesti do modlitby desátku předkládati.
Po poutním požehnání nám začala vlévat do srdcí balzám v podobě svého hudebního repertoáru zlínská skupina B.P.T. Škoda jen, že mnozí během vystoupení odcházeli. Jak těžké je pro mnohé z nás projevit úctu a vydržet do konce.
Stále nám pršelo a tak venkovní zábava pro děti, ale i dospělé se nekonala. Otec Slávek se ujal dětí v kostele, kde si pro ně připravil soutěž: "Hádej kdo jsem" a "Znáš svůj kostel?". Na faře měly děti připravené kaštany z kterých si mohly tvořit zvířátka. Děvčátka a maminky se zkrášlovaly. Vyráběly si ozdůbky z korálků. A že jim to slušelo! Kdo měl zájem se něco víc dovědět o farní knihovně, dveře měl otevřené. Naši hosté si pochutnali na výtečném guláši. Dobrotky jsme také měli. Takové perníčky a ořechové rohlíčky, které se rozplývaly na jazyku, byly od našich farních babiček, které ve svém požehnaném věku takto posloužily. A to nám potěšení přineslo.
Setmělo se a stále pršelo. Venku opékat nebylo možné. Vůně která se šířila z kuchyně nám však byla nějak povědomá. Tak přece se opékalo! Šťavnaté špekáčky vytažené z trouby nám chutnaly stejně dobře jako by byly opečené na ohni. Hodovala s námi i milá sestřička Fidelis.
Co by to bylo za hody, kde by chybělo koštování. Koštovalo se ve vší počestnosti. Vedení se ujala ořechovica. Tento lahodný mok a nejen ten, ale všechny ostatní byly s láskou vyráběny a ke koštu doneseny odborníky na slovo vzatými.
Všechno hezké jednou skončí. Ještě honem dáti do pořádku faru a pokud možno po špičkách, abychom nevzbudili otce Slávka. Otec se nám nějak vytratil a tak jsme se domnívali, že si po náročném dni šel odpočinout a zajisté usnul. Jenže, jenže jaké překvapení pro nás bylo, když jsme se dozvěděli, že otec odcestoval údajně na Havajské ostrovy (nebo na Nový Zéland?) do kulturního domu Akord, kde se konala přednáška cestovatele a spisovatele Leoše Šimánka. Vzpomněli jsme i na otce Darka a nechali pro něj pár dobrůtek z pouti. Nemohl se radovat s námi, musel odjet za potřebnými.
A tak za tento požehnaný den patří dík Synu, Otci a Duchu Svatému. Tobě nebeská maminko bezpochyby také. A nám všem co máme naši farnost rádi a chceme být pospolu.

> fotogalerie <

16.4.2011 - Pouť na Svatý Hostýn
    ,, Věř evangeliu a čiň pokání“, tímto veršem jsme vstupovali do postní doby. Tento verš, také motivoval společenství živého růžence, aby před vstupem do svatého týdne zorganizovali pro farnost pouť na Svatý Hostýn. Pouť začala společnou Křížovou cestou pod širým nebem.
    V 11 hodin pro všechny farníky sloužil otec Slávek mši svatou. Ve 13 hodin byla v bazilice modlitba Litanie. Poutníci si mohli projít také Cestu Světla, která začíná Vzkříšením Krista a je zakončena sesláním Ducha svatého. Většina poutníků se také zastavila u pramene, aby se ovlažila a nabrala si vodu s sebou. Ten, kdo se vydal na tuto pouť a dal přednost vnitřnímu ztišení před úklidovým shonem, byl naplněn pokojem. Velkým přáním všech poutníků bylo, abychom se brzy sešli na dalším poutním místě.

> fotogalerie <

9.4.2011 - Velikonoční jarmark - Misijní
     Týden před květnou neděli se farní budova již tradičně mění v tvůrčí dílnu velikonočních řemesel. Děti, které přišly, se mohly naučit zdobit perníčky, vajíčka různými metodami, uplést si pomlázku, vyrobit si větrník.
    Vyráběly se různé velikonoční ozdoby, přání a navlékaly korálky. Panovala velmi tvůrčí, ale hlavně radostná atmosféra, ve které šlo tvoření pěkně od ruky. Všechny výrobky byly za dobrovolné příspěvky prodávány na misijním jarmarku na květnou neděli. Výtěžek bude věnován na Misie P. Jana Koczyho v Ekvádoru.

> fotogalerie <

20.2.2011 - Karneval
     Po sedmé jsme se již sešli v tělocvičně ZŠ vedle kostelu a to k radosti našich dětí. Byl zde pro ně přichystán Karneval. Přišly na něj Sněhurky, princezny, andílci, kočičky, křemílci, zajíčci, kašpárci, piráti, kovbojové, policisté a také přiletěl Batman se Supermanem.
    Celým karnevalem nás provázel již dětem velmi známý a oblíbený klaun Karel. Děti se aktivně zapojovaly do soutěží, her a tance. Za své snažení dostávaly lízátka, bonbóny a oplatky. K velké radosti dětí byly k dispozici také bublifuky a balónky, kterých si děti užívaly. Karneval děti opouštěly s úsměvem na tváři.

> fotogalerie <

28.1.2011 - Farní ples
     Dne 28. ledna jsme se na farním plese v kulturním domě K- Trio tancem přenesli do roku 1863. Byla to doba, ve které se zrodil nový salónní, český, národní tanec - Česká beseda. V roce 1863 stal u zrodu tohoto tance taneční mistr Karel Link. Nás do taje tohoto tance zasvětili taneční mistři - manželé Pekárkovi.
    Pod jejich vedením jsme nejdříve měli možnost shlédnout předtančení pravé České besedy a poté se základy tance naučit také sami. Na Žofíně tančili českou besedu vlastenci Jan Neruda a Bedřich Smetana, v K-Triu farníci naší farnosti. K tanci a poslechu nám hrála skupina Impuls. Mladí, nejen věkem, si mohli zatančit také v disko salónku. Radost mnohým přineslo také losování tomboly. A tak ti, kdo se 7. ročníku farního plesu zúčastnili, jistě nelitovali a bavili se do ranních hodin.

> fotogalerie <

16.10.2010 - 100. výročí posvěcení našeho farního kostela
    16. října jsme oslavili 100. výročí posvěcení našeho farního kostela. Tuto radostnou událost jsme prožívali slavnostní mši svatou s diecézním biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a pozvanými kněžími.
    Mši svatou z kůru svým zpěvem chválil chrámový sbor, schola i scholička. Děti, skauti a zástupci farnosti přinášeli v obětním průvodu růženec, bibli, lucernu, kytičku, sůl, obvaz, prázdnou nádobu, bochník chleba, hroznové víno a obětní dary za celé farní společenství. Ke konci mše svaté otec biskup požehnal nový ornát, který byl darován k tomuto výročí společenstvím živého růžence. Mše svatá byla ukončena slavnostním požehnáním. V tento den byla možnost získání plnomocných odpustků.
    Před vchodem do kostela si farníci a návštěvníci kostela mohli zakoupit brožurku a pohledy vydané k tomuto výročí. V poledne se celá farnost sešla v sále K- TRIA na slavnostní oběd, po kterém vystoupila cimbálová muzika. Zúčastnění farníci se radovali z tohoto výročí a panovala velmi příjemná atmosféra.
    V neděli po každé mši svaté se rozdávaly výroční koláče a teplý čaj. Ať stále platí pro naši farnost žalm zpívaný při slavnostní mši svaté
,, Do domu Hospodinova půjdeme s radostí .“

> fotogalerie <

10.10.2010 - Farní pouť k Panně Marii, Královně posvátného růžence
    Dne 10.10. jsme měli farní pouť, slavili jsme patronku našeho kostela Pannu Marii, Královnu posvátného růžence. Farní odpoledne jsme začali společnou modlitbou růžence. Loretánskou litanii od Františka Šimíčka zaspíval chrámový sbor, poté bylo slavnostní požehnání. Následující program farního odpoledne byl malou rekapitulací Noci kostelů.
Vystoupila scholička, ministranti Vít a Pavel, schola, trio flétna, varhany a housle. Mezi jednotlivými vystoupeními probíhala fotoprezentace z historie a současnosti farnosti, při které jsme vzpomínali a vyměňovali si vzájemně prožité zážitky. Na závěr bylo slibované překvapení, divadelní trio Kamila, Jana a Maruška zahrálo pohádku z vodních hlubin „ O Bělince a Kebulovi “.
    Skauti se na farní zahradě přidali ke sbírce organizované Junákem a Člověkem v tísni ,, Postavme školu v Africe“. Součásti této sbírky je soutěž vybubnuj školu v Africe. Každé ze 300 nejlepších videí bubnování pro školu v Africe umístěných na youtube obdrží od Vysoké školy ekonomie a managementu 500 Kč na stavbu školy v Africe. A tak se na farské zahradě bubnovalo ne o duši, ale pro Afriku. Děti se mohly vyřádit na trampolíně, kterou pro ně skauti připravili. Celou poutí jsme se snažili o stmelení farnosti.

18.9.2010 - Farní pouť na Velehrad
    Farní pouť na Velehrad byla pojata jako duchovní příprava na 100-leté výročí posvěcení našeho kostela. Na Velehrad jsme se vydali poutní cestou růžence. Společnou cestou šli zástupci všech generací naší farnosti, včetně světlušek, vlčat a skatů.
    V Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje sloužil pro poutníky mši svatou otec Slávek. Poté jsme měli možnost s příjemnou paní průvodkyni se blíže seznámit s Bazilikou a jejími skvosty.
    Na závěr jsme společně navštívili národní kulturní památku Památník Velké Moravy, kde expozice dokumentuje dějiny centra Velkomoravské říše. Celou pouti, kterou jsme začali v 7 hodin ráno a končili v 7 hodin večer, se neslo požehnání a radostná nálada.

> fotogalerie <
Kdo jiný než klauni a šašci dokáže rozesmát děti i dospělé. Maškarní bál našich nejmenších farníků byl právě o hrách, zábavě a velké porci smíchu. Naopak ti starší a nejstarší se postarali o občerstvení. Děti se předháněli, kdo má nejzajímavější masku a společně s rodiči se dobře pobavili.
Husaři, mniši, jedna sestra v akci, policejní důstojník nebo kapitán armády USA - to byl náš farní ples tématicky zaměřený na uniformy. Předtančení zajistili mladí tanečníci z folklorního souboru a stejně jako v minulých letech hrála osvědčená kapela "Z kýblu". Nakonec přišla ke slovu i tombola.
I letos jsme si mohli zazpívat u jesliček. Schola a děti ze scholičky nám připomněly známé koledy a vánoční písně. Tentokrát byl kostel zaplněn celý a všichni nadšeně tleskali. Závěr patřil modlitbě a píseň Narodil se Kristus Pán zpíval opravdu každý…