VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH VE FARNÍ KNIHOVNĚ

Velká dětská bible
Je určena těm, kteří odrostli jednoduchým biblickým převyprávěním, ale číst skutečnou Bibli je pro ně ještě příliš náročné - starší děti i dospělí. Jednotlivé příběhy, jen málo upravené, mají stručné úvody, které vysvětlují, jak se žilo v biblických dobách.Brigitte Endresová: Jáchym a desatero
10-letý Jáchym s dědečkem stavějí model letadélka. A současně při povídání s dědečkem Jáchym zjišťuje, že Desatero, které probírají v náboženství, není jen souborem příkazů, ale návodem na šťastný život od Toho, který nás má rád.
Alois Kánský, Martina Špinková: Procházka kostelem
Malý průvodce kostelem pro děti. Krátké texty a barevné obrázky osvětlují, jak k nám mluví svět kostela řečí symbolů.

Aleš Opatrný: O nesnázích v manželství
Ani série špatných rozhodnutí nemusí končit rozpadem manželství. "Je třeba hledat cestu dál - a ne cestu k ukončení vztahu a společného života", říká s nadějí autor.
Gary Chapman, Skannon Warden: Co jsme měli vědět dřív, než jsme se stali rodiči
Autoři nabízí praktické rady týkající se všech oblastí rodičovství. Chtějí vám pomoci udržet vaše manželství silné, abyste mohli zakoušet radost, kterou vám pak bude přinášet výchova dětí.Jack Frost: Zakusit Otcovo objetí
Autor popisuje své setkání s Bohem i to, jak radikálně proměnilo jeho manželství, rodinu i duchovní službu. Současně odhaluje problémy, které mohou člověku bránit v prožívání důvěrného vztahu s Bohem jako milujícím Otcem.Guy Gilbert: Odpuštění
Kniha známého kněze a vychovatele delikventní mládeže přibližuje téma odpuštění, které je cestou ke svobodě. Nijak nebagatelizuje zlo. Přesto potvrzuje, že jen cesta odpuštění vede k vnitřní vyrovnanosti, pokoji a radosti. Ukazuje, jak hledat zdroj síly k odpuštění.Alain Durel /ed./ : O modlitbě - S mnichy z hory Athos
Drobná knížka, v níž dostává slovo osm duchovních mistrů 20. a 21. století. Jejich výroky o modlitbě a duchovním životě oslovují dnešní čtenáře přímostí, překvapivou úsečností a praktickou moudrostí.Hubert Philipp Weber: Apoštolské kredo - Jak chápat vyznání víry
Kniha vykládá vyznání víry tak, aby bylo zajímavé nejen pro věřící, ale i pro ty, kdo stojí mimo církve. Opírá se nejen o výklad bible a nejdůležitější církevní nauky, ale také o lidskou zkušenost.Vojtěch Kodet: Křesťanství a okultní praktiky
Knížka je praktickou příručkou pro zájemce, kteří se chtějí vyznat v učení, praktikách a pojmech, jako je okultismus, magie, ezoterika, alternativní medicína nebo New Age. Nejeden křesťan si plete ezoteriku s věcmi víry. Autorův výklad se opírá o biblické prameny, tradici a učení církve.Marie-Aude Murail: Rabbi Ježíš
Jde o románové zpracování Ježíšova příběhu, které si neklade za cíl doslovnou věrnost textům Bible, má ale tu přednost, že čtenáře "chytí za srdce". Kniha je určena hlavně dětem školního věku, ale začtou se do ní i dospělí.
Stefano Gorla: Škola modlitby pro malé myšky
První seznámení se základními křesťanskými modlitbami pro předškoláky a malé školáky. Ocení je ti, kdo chtějí vést děti dál než jen k pouhému opakování modliteb nazpaměť.

Zuzana Holasová: Taumur - Cesta temným lesem k Beránkovi
Dobrodružná cesta temným lesem od autorky známého románu pro děti Popoupo je rámována příběhy z dějin spásy, z nichž Taumur a Miria čerpají odvahu a naději.
Ladislav Heryan: Stopařem na této zemi
Podtitul: "O Boží velkorysosti mezi námi". Autor, známý salesiánský kněz, biblista a vysokoškolský pedagog, je přesvědčen, že velkorysost je jedním z důežitých úhlů pohledu na samu podstatu Boha. A současně cestou k naplněnému osobnímu životu i k otevřené společnosti.


Prokop Siostrzonek: Svatá země
Z pouště do Jeruzaléma srdcem, vzpomínkami, rozjímáním a modlitbou. Meditace o místech, kde se setkávali a setkávají lidé s Bohem a Bůh s lidmi. Když chcete Svatou zemi nejen vidět, ale i zažít.

Amorth Gabriele: Otec Pio
Světcův krátký životopis. Otec Pio /1887-1968/ byl obdarován stigmaty a schopností nahlížet do srdce kajícníků.

Magdaléna Rusiňáková: Raději smrt než hřích
Bl. Anka Kolesárová /1928-1944/ se na sklonku 2. světové války stala obětí válečného zločinu, který na ní spáchal voják Rudé armády. Příběh jako ona zažily i desítky lidí u nás.

František Kolouch: Říkali mu pistolník
29.dubna 1960 se v mírovské věznici uzavřel život kněze Bohuslava Buriana. Muže, který několikrát unikl smrti, celý život vzdoroval nenávisti a ukazoval všem cestu ke svobodě i k Bohu.
Louis de Wohl: Král David
Ryšavého chlapce si Bůh prostřednictvím proroka Samuela povolá od stáda. David byl básník i bojovník, soudce i vrah, král i Boží služebník. Proslaví se, umí se pokořit před Bohem i litovat svých provinění.František Radkovský, Tomáš Kutil: V Boží režii
Rozhovor. Život Františka Radkovského byl plný překážek, on je ale s Boží pomocí dovedl vždy překonat. Čtenář v knize nenajde jen vzpomínky, biskup František se dívá dopředu a uvažuje o výzvách, které stojí před církví i společností.Papež František: Všichni jsme misionáři
Rozhovor s Giannim Valentem na téma misijního rozměru církve volně navazuje na encykliku Evangelii gaudium z roku 2013. Tentokrát hovoří papež velice osobním tónem. Misijní poslání křesťanů se zakládá na "síle přitažlivosti", jíž působí živý Kristus v srdcích lidí.Josef Suchár: Zázrak v Neratově
Rozhovor s Františkem Kutilem. V Neratově z kostela zbylo jen torzo a ve vesnici žilo pár posledních obyvatel. Dnes tam příjíždějí tisíce lidí a Sdružení Neratov dává naději a práci stovkám lidí s hendikepem. Tuto neuvěřitelnou proměnu způsobil Josef Suchár, kněz, který až do revoluce nesměl veřejně působit.


Thomas Frings: Bůh nefunguje, a proto v něho věřím
Autor: „V této knížce bych chtěl psát o Nepostižitelném a o jeho hledání. O pochybování a zápolení s vírou, která se u mě měnila a stále mění“. Jak se člověk během života mění, tak se také může měnit jeho podoba víry.Eduard Martin: Maminko, máme tě rádi
Je to knížka o štěstí mít maminku. Mít skvělou maminku znamená bezpečí, mít naději, mít lásku. Knížka vypráví o umění být maminkou.