Aktivity v naší farnosti

 • Chrámový sbor - středa 18:00
 • Schola - ukončila činnost na konci roku 2013
 • Schola Cantare - čtvrtek 19:00
 • Scholička - neděle 11:00
 • Biblický kroužek - 1. úterý v měsíci po mši sv.
 • Večeřadlo - sobota v 16:00 (mimo letní prázdniny)
 • Setkání Dominikánských terciářů - 3. sobota v měsíci 8:00
 • Vlčata a světlušky - středa 16:30
 • Skautky a skauti - pondělí 16:00
 • Senioři - 3. pátek po ranní mši sv.
 • Ministranti - 1. a 3. pátek v 15:30
 • Společenství živého růžence
 • Modlitby matek - v pátek 16:00-17:00
 • Farní rada - 3. čtvrtek v měsíci
 • Adorace - každý čtvrtek přede mší svatou, 1. pátek v měsíci před ranní a večerní mší svatou
 • Úklid kostela - každou středu po ranní mši sv.
 • Zkrášlování okolí kostela- 4. sobota v měsíci