AKTUALITY
přidáno: 29.4.2018

NOC KOSTELŮ 2018

Dveře našeho kostela se široké veřejnosti otevřou 25. května. Noc kostelů vytváří prostor pro setkání. Všichni jste srdečně zváni. Více na www.nockostelu.cz
přidáno: 3.1.2018


Na podzim loňského roku jsme putovali do polské Trzebnice za sv. Hedvikou. Zápisky z poutě najdete zde.

Ježíš v nedělních evangeliích


Tento rok během školního roku budeme probírat co dělal a kázal Ježíš, jak nám to zaznamenali evengelisté. Každou druhou neděli se bude otec Slávek věnovat úryvku z evengelia z Nového zákona. Můžeme tak lépe porozumět Písmu svatému - Bibli a poznat dějiny spásy a velikost Boží lásky a Božího milosrdenství.