AKTUALITY
přidáno: 1.5.2019

Dveře našeho kostela se otevřou široké veřejnosti v pátek 24. května v rámci ekumenického projektu Noc kostelů.
Kostely a křesťanské svatyně se otevírají při každoroční akci „Noc kostelů“ ne ve dne, ale navečer. To není proto, aby vzbudily senzaci, ale proto, aby bylo zřejmé všem, že posvátné místo modliteb, bohoslužeb a meditací, je současně i kulturním dědictvím našich předků. Oni nemysleli jen na sebe, když svou svatyni budovali. Nutně museli pamatovat na své nástupce, tedy i na nás a my chceme jejich dávné úsilí rozšířit i na ty, kteří vědomě se ke křesťanství sice zatím nehlásí, ale hodnoty křesťanských památek jim nejsou cizí. Zapojené kostely do tohoto projektu nočních návštěv, jsou z podstaty své existence zpřístupněny všem. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.
Program Noci kostelů zde.
Více informací o tomto projektu se dozvíte na www.nockostelu.cz

přidáno: 21.4.2019

PŘEJEME POŽEHNANÉ VELIKONOCE


„Vy se nebojte, vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen… Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen“ (Mt 28,5-6).
přidáno: 3.1.2018


Na podzim loňského roku jsme putovali do polské Trzebnice za sv. Hedvikou. Zápisky z poutě najdete zde.
BOHOSLUŽBY


  • Změna začátku sobotní večerní mše sv. - v 16:30

Vstoupit do kalendáře