POUŤ DO TRZEBNICE A VRATISLAVI (Wroclaw, Breslau, Brassel)   - 2017

Na jaře se pan farář, otec Slávek, dozvěděl, že biskupství vyhlásilo na 28.10. diecézní pouť do Třebnice, k hrobu sv. Hedviky v rámci 750. výročí svatořečení. Doporučil společenství živého růžence ve farnosti, aby místo tradiční podzimní pouti na Velehrad se jelo do Třebnice a na zpáteční cestě navštívili Vratislav. Po vyhlášení v kostele nebyl moc velký zájem (4 hodiny cesty tam a cena 400 Kč). Nakonec se zdálo, že autobus bude skoro obsazený. Ale v den odjezdu přišlo jen 33 poutníků. Po cestě tam, v autobuse přečetli otcové Bohuslav ze Staré Bělé a Slávek z Hrabůvky novénu ke sv. Hedvice, pomodlili se s poutníky litanie ke sv. Hedvice a modlitbu za diecézi. Před desátou hodinou dojeli do Třebnice.


Mše svatá o půl jedenácté byla hezká, ale pak bylo třeba uvolnit baziliku, neboť tam byla ve 12 hod další mše svatá. Poutníci vyšli ven, ale počasí venku nebylo příjemné, chladno a deštivo. Prohlídka kláštera pro rekonstrukci nebyla možná. V jednu hodinu bylo uctění ostatků sv. Hedviky, modlitba za diecézi, požehnání a pak výklad o bazilice.


Zpátky vyjel autobus s poutníky o půl třetí. Do Vratislavi co nejblíže historickému městu dojel ve čtvrt na čtyři. Řidičem byla určena jen hodina na prohlídku historického centra města, protože do osmi hodin musel dojet do Ostravy. Na prohlídku místa, kde žila a působila kněžna sv. Hedvika, to bylo zoufale málo... Většina došla na náměstí, obešli radnici, ve které je známá nejstarší hospoda v Evropě (Swidnická pivnice). Obdivovali štíty domů. Zastavili se v kostele sv. Alžběty. V kostele neuviděli památník Katyně, protože kůr a bok lodi zastavěn lešením a zakryt černými plachtami. Staví tam znovu repliku Englerových varhan... Někteří ještě stihli navštívit kostel Maří Magdaleny. Otec Slávek zaběhl k dominikánům, k uctívanému obrazu Panny Marie Růžencové. Škoda, že nebylo více času... Malý zbytek hradu s kostelem sv. Martina, kde žila sv. Hedvika, poutní kostel PM "Na pískách", kde nechala postavit špitál, ve kterém pomáhala nemocným, katedrálu kterou navštěvovala, pozdravil otec na dálku pohledem... S lítostí pak doporučil, příště hned po mši svaté se pomodlit u hrobu hlavní patronky naší diecéze a po prohlídce kláštera, jet do Vratislavi ...


Fotky z poutě najdeme v galerii.

Podle vyprávění otce Slávka zapsal farní kocour Mikeš.