Záznam z kroniky farnosti Ostrava-Hrabůvka

Ve farní kronice v Ostravě - Hrabůvce, je několik záznamů - svědectví o proboštu, říšském poslanci Cyrilu Stojanovi:


strana 5:

Na žádost dp. faráře Mohapla a občanů ujal se této záležitosti stavby kostela horlivostí jen jemu vlastní 1908 njdp. probošt a poslanec Dr. Cyril Stojan z Kroměříže ...

A tak již 29.prosince 1908 založena kostelní jednota Růžencové Panny Marie. Předsedou kostelní jednoty zvolen pan probošt Dr. Antonín Stojan...

Dne 10. října (1909) posvěcen slavnostně základní kámen njdp. proboštem Dr. A.C. Stojanem za účastenství c.k. státního úřednictva v Mor Ostravy a duchovenstva z okolí. Odpoledne téhož dne posvěcen i nový hřbitov.


strana 32:

V červenci a srpnu 1913 byly obnoveny boje o převzetí stavebního duhu za kostel obcí. Schůze z tím účelem svolaná, jíž zúčastnili se i zemský tajemník p. Janík a probošt Dr. Stojan, vyzněla na plano...


strana 33:

30.května (1914) došla od njdp. probošta Dr. Stojana potěšitelná zpráva, že c.k. ministerstvo Kultu a vyučování a c.k. ministerstvo financí povolilo na náš chrám Páně státní subvenci 50000 K a to 10000 K ihned a 40000 K splatných ve 4 letech Povolení toto však, nebylo definitivní ještě, c.k. okres. hejtmanství mělo ještě jisté doklady doložiti, vypuknutím však války stalo se, že celý spis leží dosud na c.k. hejtman-ství v Mor. Ostravě a tak celá záležitost subvence se týkající jest zatím v klidu...


strana 44:

3. dubna (1921) posvěcen a intronisován na arcibiskup stolec v Olomouci nejd. arcibiskup Dr. Antonín Stojan, jemuž Hrabůvka vděčí tak mnoho za postavení chrámu Páně a zřízení samostatné duchovní správy.


strana 48:

V sobotu 29. září v 13 hod zesnul v Pánu nejdůstojnější pan Arcibiskup olomoucký a metropolita Dr. Antonín Cyril Stojan jemuž i Hrabůvka vděčí za urychlení stavby kostela a zřízení samostatné duchovní správy.A.C. Stojan