Dekret o heroických ctnostech A.C. Stojana (1851 - 1923)

Vydání dekretu o heroických ctnostech někdejšího olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, které v úterý 14. června 2016 schválil papež František, je podle současného arcibiskupa Jana Graubnera potvrzením dosavadních snah diecéze o Stojanovo blahořečení a výzvou k modlitbě.

"Z dekretu papeže Františka, kterým uznává hrdinské ctnosti Antonína Cyrila Stojana, mám velikou radost." svěřil se krátce po oznámení zprávy arcibiskup Graubner. Podobný krok se však podle něj dal očekávat: "Věděl jsem, že dobrozdání komise teologů bylo jednoznačné, a tak jsem čekal, že podobně to dopadne i v komisi kardinálů, která zasedala před pár dny. Papežův dekret je potvrzením, že s úsilím o Stojanovo blahořečení jsme na správné cestě." dodal olomoucký arcibiskup.

Dalším krokem ke Stojanovu blahořečení je podle arcibiskupa Graubnera uznání zázraku na kandidátovu přímluvu. "Máme řadu hlášení o vyslyšení proseb, které věřící Stojanově přímluvě přisuzují. Zatím ale žádné není tak přesvědčivé, aby bylo možné zahájit proces, na jehož konci by papež zázrak uznal." vysvětlil arcibiskup Graubner.

Dekret o Stojanových ctnostech sám vnímá jako povzbuzení k modlitbám: "Ty budou výrazem lásky k nemocným, jimž chceme vyprosit uzdravení, projevem víry, která věří v Boží uzdravující moc a Stojanovu přímluvu, a povedou k prohloubení naší zbožnosti – zvláště, když se budeme modlit společně v rodinách či společenstvích." připomíná olomoucký arcibiskup.


Modlitba za blahořečení A.C. Stojana

Všemohoucí Bože, tys dopřál slovanským národům, aby skrze tvé vyznavače Cyrila a Metoděje přišly k poznání tvého jména. Ty, který jsi podivuhodný ve svých svatých, připoj k zástupu našich nebeských ochránců a k slávě na oltáři i věrného svého služebníka arcibiskupa Antonína Cyrila.

Matko krásného milování, Matko jednoty, u tvých nohou očekává své vzkříšení a oslavu svou, protože tobě zasvětil své práce a námahy svého pozemského života, aby se co nejdříve splnil poslední odkaz Spasitelův: "Aby všichni byli jedno!"

Dej, aby tato práce nebyla marná, abychom spolu s ním v jednotě víry a v čisté lásce jedněmi ústy a jedním srdcem slavili v jedné Církvi vznešené jméno tvého Syna, který žije a kraluje na věky věků. Amen.

Otče náš...Zdrávas Maria...Sláva Otci...A.C. Stojan